aplikované technologie

  1. intriérové cementové stěrky
  2. vícebarevné designérské kombinace cementových stěrek
  3. epoxicementové dekorativní stěrky rustikálního vzhledu
  4. dekorativní syntetické podlahy
  5. průmyslové cementové samonivelační stěrky
  6. vyrovnávky podkladů 0 - 30 mm
  7. nátěry betonových konstrukcí
  8. revitalizace betonových podlah a konstrukcí

barevné nátěry betonových konstrukcí

Barevné nátěry betonových konstrukcí – podlah i svislých konstrukcí, jsou ideálním řešením pro bezprašnou povrchovou úpravu s řadou mechanicko chemických vlastností s možností estetického zhodnocení plochy při zachování ideálního poměru cena – užitné vlastnosti.

Zákazník si může vybírat barvy dle RAL – u syntetických barev, nebo ze zcela netradičních originálních odstínů u akrylátových vodních i rozpouštědlových barev. Součástí dodávky je i vhodná příprava podkladu - broušení, tryskání, vyrovnání popř. chemická sanace.

Systémy lze použít i na jiné než betonové podklady – asfalty, syntetické stěrky apod.

Finanční náročnost je dána typem zvoleného nátěru a náročností přípravy podkladu.

Pro podrobnější řešení nás kontaktujte.