aplikované technologie

  1. intriérové cementové stěrky
  2. vícebarevné designérské kombinace cementových stěrek
  3. epoxicementové dekorativní stěrky rustikálního vzhledu
  4. dekorativní syntetické podlahy
  5. průmyslové cementové samonivelační stěrky
  6. vyrovnávky podkladů 0 - 30 mm
  7. nátěry betonových konstrukcí
  8. revitalizace betonových podlah a konstrukcí

vyrovnávky podkladů 0 – 30 mm

Při výstavbě či rekonstrukci objektů je třeba velmi často doplnit a vyrovnat stávající konstrukce podle požadavku pokládky závěrečného nášlapného systému (PVC, dřevo, lamino, dlažba apod.)

Správnou přípravou podkladu – očištění od mechanických a chemických nečistot, správný spojovací můstek, lze provést vyrovnání vysoce tekutou cementovou samonivelační stěrkou a to již od 0 mm.Maximální tlouštka vyrovnávky není limitována, z našich zkušeností však finanční zajímavost tohoto technologického řešení končí cca při 30 mm tlouštky vyrovnávky.

Správná volba použitého materiálu a způsobu aplikace vychází především z aplikační tlouštky, předpokládaného finálního nášlapu (dlažba, dřevo, koberec, lamino,) a použitého topného systému – podlahové vytápění.

Tyto atributy také ovlivňují finanční rozpočet aplikace.

Pro podrobnější řešení nás kontaktujte.