aplikované technologie

  1. intriérové cementové stěrky
  2. vícebarevné designérské kombinace cementových stěrek
  3. epoxicementové dekorativní stěrky rustikálního vzhledu
  4. dekorativní syntetické podlahy
  5. průmyslové cementové samonivelační stěrky
  6. vyrovnávky podkladů 0 - 30 mm
  7. nátěry betonových konstrukcí
  8. revitalizace betonových podlah a konstrukcí

průmyslové cementové samonivelační stěrky

Technologie cementových samonivelačních stěrek nachází uplatnění především při rekonstrukcích průmyslových podlah, jejich vyrovnávkách, lokálních opravách, ale samozřejmě při výstavbě nových provozů.

Aplikovaná tlouštka 4 – 10 mm, popř. vyšší za použití speciálních vyrovnávacích vrstev se vyznačuje vysokou odolností v obrusu, pevností v tlaku až 45 MPa a vynikající přídržností k podkladu.

Součástí aplikace je příprava podkladu (broušení, tryskání, frézování), sanace lokálních poruch podkladu.

Zákazník si může vybrat kromě naturální verze i dalších šest probarvených modifikací, v každé barevné verzi tři stupně odolnosti v obrusu (odolnost mechanickému opotřebení) a pevnosti v tlaku, a pro každou variantu tři rozdílné úpravy finální vrstvy – vodní báze pro základní ošetření povrchu, akrylátová báze pro výrazné snížení prašnosti, syntetická báze pro základní chemickou odolnost.

V ideálním případě je podlaha pochozí po 24 hodinách a plně zatížitelná po 7 dnech po aplikaci stěrky.

Finanční rozpočet je určen náročností na přípravu podkladu, typu cementové samonivelační stěrky a zvolenou finální úpravou povrchu.

Pro podrobnější řešení nás kontaktujte.