aplikované technologie

  1. intriérové cementové stěrky
  2. vícebarevné designérské kombinace cementových stěrek
  3. epoxicementové dekorativní stěrky rustikálního vzhledu
  4. dekorativní syntetické podlahy
  5. průmyslové cementové samonivelační stěrky
  6. vyrovnávky podkladů 0 - 30 mm
  7. nátěry betonových konstrukcí
  8. revitalizace betonových podlah a konstrukcí

intriérové cementové stěrky

Systém minerálních cementových stěrek s atraktivním spektrem barev a způsobů úprav povrchu.Různým způsobem zpracování lze vytvořit přírodní industriální vzhled  nebo nenápadnou podlahu z přírodního matriálu či luxusní lesklou podlahu vytvářející neopakovatelnou atmosféru v interiéru.

Cementové samonivelační stěrky lze použít ve všech běžných prostorech obytných staveb (pokoje, chodby, kuchyně, koupelny ), komerčních a kancelářských objektech nebo např. luxusních garážích či  skladovacích prostorách.

Nášlapnou vrstvu tvoří 3 – 5 mm stěrka z předmíchané polymercementové směsi s možností barevné pigmentace v celé tlouštce stěrky.Po aplikaci je plocha pochozí cca po 5 hod. Závěrečnou pochozí úpravu (nátěr, broušení, impregnace) lze aplikovat cca po 1 – 7 dnech ( v závislosti na zvolené technologii ) po pokládce nášlapné vrstvy.

Nášlapná vrstva se vyznačuje především vysokou pevností a odolností oproti mechanickému opotřebení, výbornou rovinatostí a v případě budoucí zásadní rekonstrukce může sloužit bez dalších mechanických zásahů jako podklad pod většinu jiných povrchových systémů.

Vhodné podklady

Beton bez nebo s povrchovou úpravou hlazením cementový potěr, starší cementová stěrka, dlažba bez glazury, pálená cihelná dlažba, kámen.

Podklady vyžadující speciální přípravu

Anhydrit, dlažby s glazurou, dřevěné podlahy, syntetické stěrky a nátěry, povrchově znečištěné podklady (olej, lepidla, asfalt), vlhké podklady.

Nevhodné podklady

Pěnobeton, polystyrenbeton, lehčené betony, asfalt, hloubkově znečištěné podklady.

Všechny výše uvedené podklady lze aplikovat i v případě použití teplovodního podlahového topení popř. elektrických topných rohoží. Finanční rozpočet je odvislý od náročnosti přípravy podkladu, zvolené stěrky, finální povrchové úpravy a samozřejmě zohledňuje velikost projektu.

Pro podrobnější řešení nás kontaktujte.